REWIZORSKI, M. (2010) „Rola Unii Europejskiej w budowie nowego ładu międzynarodowego – stan obecny i perspektywy”, Rocznik Integracji Europejskiej, (4), s. 137-154. doi: 10.14746/rie.2010.4.7.