ŁAKOMY, M. (2010) „Misje pokojowe Unii Europejskiej w stosunkach francusko-amerykańskich na przełomie XX i XXI wieku”, Rocznik Integracji Europejskiej, (4), s. 205–216. doi: 10.14746/rie.2010.4.11.