ZAJĄC, J. (2011) „Unia Europejska wobec idei państwa palestyńskiego”, Rocznik Integracji Europejskiej, (5), s. 249-262. doi: 10.14746/rie.2011.5.15.