OLECHOWSKA, P. (2011) „Ziemie Zachodnie a proces akcesji Polski do Unii Europejskiej. Analiza prasy regionalnej w latach 2002–2004”, Rocznik Integracji Europejskiej, (5), s. 263-288. doi: 10.14746/rie.2011.5.16.