KOŁEK, P. (2011) „Unia Beneluksu – nowa odsłona starej współpracy”, Rocznik Integracji Europejskiej, (5), s. 439-452. doi: 10.14746/rie.2011.5.26.