LAKOMY, M. (2013) „Unia Europejska wobec zagrożeń dla bezpieczeństwa teleinformatycznego - zarys problemu”, Rocznik Integracji Europejskiej, (7), s. 129-146. doi: 10.14746/rie.2013.7.9.