PODGÓRZAŃSKA, R. (2013) „Implikacje akcesji Chorwacji do Unii Europejskiej dla stosunków polsko-chorwackich”, Rocznik Integracji Europejskiej, (7), s. 207–224. doi: 10.14746/rie.2013.7.14.