TOMASZYK, M. J. (2008) „Andrzej Podraza, Unia Europejska w procesie reform traktatowych, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2007, ss. 708.”, Rocznik Integracji Europejskiej, (2), s. 386-389. doi: 10.14746/rie.2008.2.26.