REWIZORSKI, M. (2012) „Polityka zagraniczna. Aktorzy - potencjały - strategie, red. Teresa Łoś-Nowak, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2011, ss. 575.”, Rocznik Integracji Europejskiej, (6), s. 398-400. doi: 10.14746/rie.2012.6.31.