KAMPROWSKI, R. (2013) „Paulina Olechowska, Akcesja Polski do Unii Europejskiej na łamach prasy regionalnej Ziem Zachodnich, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012, ss. 284.”, Rocznik Integracji Europejskiej, (7), s. 437-439. doi: 10.14746/rie.2013.7.34.