KAMPROWSKI, R. (2013) „ 284”., Rocznik Integracji Europejskiej, (7), s. 437–439. doi: 10.14746/rie.2013.7.34.