., . (2012) „Spis treści”, Rocznik Integracji Europejskiej, (6), s. 3–6. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rie/article/view/11650 (Udostępniono: 30 wrzesień 2023).