., . (2012) „Spis treści”, Rocznik Integracji Europejskiej, (6), s. 3-6. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rie/article/view/11650 (Udostępniono: 30wrzesień2022).