MORACZEWSKA, A. (2018) „Hybrydowość granic Unii Europejskiej w środowisku międzynarodowym”, Rocznik Integracji Europejskiej, 0(11), s. 27-38. doi: 10.14746/rie.2017.11.3.