OLSZEWSKI, P. i CHOJAN, A. (2018) „Rywalizacja Unii Europejskiej i Rosji na obszarze Bałkanów Zachodnich”, Rocznik Integracji Europejskiej, 0(11), s. 135-146. doi: 10.14746/rie.2017.11.10.