Redakcja, R. I. E. (2017) „Słowo wstępne”, Rocznik Integracji Europejskiej, (11), s. 7–8. doi: 10.14746/rie.2017.11.1.