Redakcja, R. I. E. (2017) „Słowo wstępne”, Rocznik Integracji Europejskiej, 0(11), s. 7-8. doi: 10.14746/rie.2017.11.1.