Dulak, M. (2019) „Zaangażowanie parlamentów narodowych w latach 2015–2017 w działania na rzecz przezwyciężenia kryzysu imigracyjnego w UE”, Rocznik Integracji Europejskiej, 0(12), s. 171-193. doi: 10.14746/rie.2018.12.12.