Szynol, M. (2019) „Integracja Bośni i Hercegowiny z Unią Europejską: szanse, wyzwania i perspektywy”, Rocznik Integracji Europejskiej, 0(12), s. 225-242. doi: 10.14746/rie.2018.12.15.