Żarna, K. (2019) „Przystąpienie Słowacji do Unii Europejskiej”, Rocznik Integracji Europejskiej, 0(12), s. 323-332. doi: 10.14746/rie.2018.12.22.