Ratajczak, A. (2019) „J. Czaputowicz, Teorie integracji europejskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2018, ss. 258.”, Rocznik Integracji Europejskiej, 0(12), s. 383-384. doi: 10.14746/rie.2018.12.28.