Grzelczak, M. (2019) „ 230”., Rocznik Integracji Europejskiej, (12), s. 381–382. doi: 10.14746/rie.2018.12.27.