Marcinkowski, T. (2019) „Kryzys migracyjny a kontrola granic wewnątrz Unii Europejskiej”, Rocznik Integracji Europejskiej, (13), s. 159–174. doi: 10.14746/rie.2019.13.12.