Cziomer, E. (2019) „Wyzwania kształtowania nowego porządku międzynarodowego dla polityki Niemiec wobec Rosji w drugiej dekadzie XXI wieku”, Rocznik Integracji Europejskiej, (13), s. 189–202. doi: 10.14746/rie.2019.13.14.