Cianciara, A. K. (2019) „Od ambitnego świętoszka do rozczarowanego buntownika. Jak wyjaśnić zmianę polskiej narracji o integracji europejskiej”, Rocznik Integracji Europejskiej, (13), s. 295–309. doi: 10.14746/rie.2019.13.21.