Ratajczak, A. (2019) „R. M. Czarny, O. Filipec, M. Grzybowski, Drogi państw nordyckich do Unii Europejskiej, Wydawca: Compus, Kielce–Trnava 2018, ss. 168.”, Rocznik Integracji Europejskiej, (13), s. 366-367. doi: 10.14746/rie.2019.13.28.