Grosse, T. G. (2020) „Postrzeganie polskiej demokracji w ujęciu porównawczym w odniesieniu do procesów integracji europejskiej”, Rocznik Integracji Europejskiej, (14), s. 9-23. doi: 10.14746/rie.2020.14.1.