Popiuk-Rysińska, I. (2020) „Suwerenność państw w międzynarodowych organizacjach integracyjnych”, Rocznik Integracji Europejskiej, (14), s. 51-63. doi: 10.14746/rie.2020.14.3.