Wierzchowska, A. (2020) „Granice rozwoju systemu politycznego UE po traktacie z Lizbony: pytanie o złożoność i odporność europejskiego systemu instytucjonalnego”, Rocznik Integracji Europejskiej, (14), s. 65–83. doi: 10.14746/rie.2020.14.4.