Czub, J. F. (2020) „Reprezentacja aktorów niepaństwowych w Unii Europejskiej a polska racja stanu”, Rocznik Integracji Europejskiej, (14), s. 85-99. doi: 10.14746/rie.2020.14.5.