Grabina, G. (2020) „Wpływ propagandy rosyjskiej na międzypaństwowe relacje Unii Europejskiej z państwami Europy Wschodniej: na przykładzie Ukrainy i Polski”, Rocznik Integracji Europejskiej, (14), s. 113–123. doi: 10.14746/rie.2020.14.7.