Dziewulska, A. (2020) „Konceptualizacja bezpieczeństwa versus zdolność przeciwdziałania zagrożeniom w Unii Europejskiej”, Rocznik Integracji Europejskiej, (14), s. 125–140. doi: 10.14746/rie.2020.14.8.