Osiewicz, P. (2020) „Rokowania cypryjskie 2015–2017. Przebieg, rezultat oraz konsekwencje dla Unii Europejskiej”, Rocznik Integracji Europejskiej, (14), s. 141-151. doi: 10.14746/rie.2020.14.9.