Trojanowska-Strzęboszewska, M. (2020) „Polityka Unii Europejskiej wobec nieregularnej imigracji”, Rocznik Integracji Europejskiej, (14), s. 167-186. doi: 10.14746/rie.2020.14.11.