Koźbiał, K. (2020) „Kraj Saary a początki integracji europejskiej”, Rocznik Integracji Europejskiej, (14), s. 187-198. doi: 10.14746/rie.2020.14.12.