Niedźwiecki, A. (2020) „Co po Unii? Polska a procesy (dez)integracyjne w Europie”, Rocznik Integracji Europejskiej, (14), s. 199-213. doi: 10.14746/rie.2020.14.13.