Gierat-Bieroń, B. (2020) „Relacje zewnętrze Unii Europejskiej w dziedzinie kultury. Słabości polityki”, Rocznik Integracji Europejskiej, (14), s. 227–248. doi: 10.14746/rie.2020.14.15.