Pieszak, E. (2020) „Kultura konsumpcji jako konsekwencja procesu ekonomicznego w kontekście przemian na terenie Unii Europejskiej”, Rocznik Integracji Europejskiej, (14), s. 259-269. doi: 10.14746/rie.2020.14.17.