Turczyński, P. (2020) „Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) – ambitne plany, skromne możliwości, potężni konkurenci”, Rocznik Integracji Europejskiej, (14), s. 291-309. doi: 10.14746/rie.2020.14.19.