Bartkowiak, M. i Ratajczak, A. (2020) „Niemcy 30 lat po zjednoczeniu – aspekt społeczno-demograficzny i gospodarczy”, Rocznik Integracji Europejskiej, (14), s. 359-372. doi: 10.14746/rie.2020.14.23.