Przybylska-Maszner, B. (2020) „Funkcja przewodniczącego Rady Europejskiej – kompetencje formalne i nieformalne w świetle postanowień traktatu lizbońskiego i praktyki działań”, Rocznik Integracji Europejskiej, (14), s. 373-389. doi: 10.14746/rie.2020.14.24.