Ratajczak, A. (2020) „Tomasz Kubin, Mieczysław Stolarczyk (red.), Kryzysy w Unii Europejskiej w drugiej dekadzie XXI wieku. Uwarunkowania – przebieg – implikacje, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2018, ss. 566.”, Rocznik Integracji Europejskiej, (14), s. 396-398. doi: 10.14746/rie.2020.14.27.