Stachurska-Szczesiak, K. (2021) „Czynnik «arabskiej wiosny» w stosunkach Unia Europejska–Algieria”, Rocznik Integracji Europejskiej, (15), s. 107–123. doi: 10.14746/rie.2021.15.7.