Łaźniewska, E., Janicka, I. i Górecki, T. (2021) „Kryteria oceny aktywności gmin przygranicznych w kierunku «green smart city»”, Rocznik Integracji Europejskiej, (15), s. 195–213. doi: 10.14746/rie.2021.15.13.