Włodyka, E. M. (2021) „Wpływ pandemii SARS-CoV-2 na strategię rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, Rocznik Integracji Europejskiej, (15), s. 357–364. doi: 10.14746/rie.2021.15.22.