Słomczyńska, I. (2014) „Wykorzystanie zasobów kosmicznych Unii Europejskiej dla realizacji celów Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony”, Rocznik Integracji Europejskiej, (8), s. 121-133. doi: 10.14746/rie.2014.8.9.