Kalka, P. (2014) „Pozycja Polski w zakresie prac badawczych i rozwojowych w Unii Europejskiej”, Rocznik Integracji Europejskiej, (8), s. 147-169. doi: 10.14746/rie.2014.8.11.