Dylus, A. (2014) „Book reviews: Zbigniew Czachór, Kryzys i zaburzona dynamika Unii Europejskiej. DomWydawniczy Elipsa, Warszawa 2013, ss. 692.”, Rocznik Integracji Europejskiej, (8), s. 423-427. doi: 10.14746/rie.2014.8.29.