Wesołowska, A. (2014) „Book reviews: Między polityką a rynkiem. Kryzys Unii Europejskiej w analizie ekonomistów i politologów, pod red. Tomasza Grzegorza Grossa, Uczelnia Łazarskiego,Warszawa 2013, ss. 242.”, Rocznik Integracji Europejskiej, (8), s. 430-431. doi: 10.14746/rie.2014.8.31.