Kubin, T. (2015) „Wzmocniona współpraca w Unii Europejskiej po raz trzeci. Postępujące zróżnicowanie integracji oraz rozwój wzmocnionej współpracy i jej znaczenie dla funkcjonowania UE”, Rocznik Integracji Europejskiej, (9), s. 57–75. doi: 10.14746/rie.2015.9.4.