Zięba, R. (2015) „Bezpieczeństwo europejskie czterdzieści lat po podpisaniu Aktu Końcowego KBWE”, Rocznik Integracji Europejskiej, (9), s. 109–122. doi: 10.14746/rie.2015.9.7.