Bryła, J. (2015) „Wkład Unii Europejskiej w rozwój międzynarodowego reżimu kosmicznego”, Rocznik Integracji Europejskiej, (9), s. 123–142. doi: 10.14746/rie.2015.9.8.